A little bit cách dùng chuẩn nhất cho dân học English

A little bit cách dùng! Nó là những từ rất gần nghĩa nhau, chỉ về lượng: “ít”. Trong cái hàm nghĩa chung ấy thì lại phải rạch ròi những khác biệt trong đó; mà khi đã rạch ròi bởi mức độ chân xác thì nó trở thành hoàn toàn khác biệt. Sau đây bọn mình sẽ hướng dẫn các bạn A little bit cách dùng để các bạn tham khảo nhé!

Sự khác nhau giữa few & a few, a bit & a little bit
A little bit cách dùng

Sự khác biệt được chỉ thị rõ như sau: 

– Few:

Từ loại (adjective, pronoun, noun); chỉ nghĩa “số ít, không nhiều, không đủ ” nhưng là những thứ đếm được.
Nhưng khi đặt “a” trước few – a few / a few = some, a small number /
thì nghĩa “a few” bao hàm cụ thể hơn, chỉ số rất nhỏ, nhưng được xác định trong giới hạn “đủ – cần thiết” cho nhu cầu, sử dụng.
Ex: 
. He has just few friends (anh ta chỉ có một số ít bạn … thiếu bạn bè).
. He has a few friends (…có ít bạn nhưng đủ để “là bạn” cho nhu cầu của anh ấy)
– Litle: tương tự như Few, chỉ thứ không đếm được.
Ex: 
. We have litle time (not much, not enough time – không nhiều , không đủ thời gian để… làm một việc gì).
. We have “a” litle time for leanning English to pass the Exam.
Trường hợp này thì (mừng quá) phải không?

– Bit:

Về từ loại là Danh từ (Noun) chỉ nghĩa cũng là “ít, bé, nhỏ” của lượng vât, sự kiện (không chỉ về tính chất như few và litle); vì thế A bit hay bit phụ thuộc vào cách dùng khi có các mạo từ: A, An, The.

Cách dùng A Little Bit
A little bit cách dùng

Ex: 
. “In respect of time, We have only bit, just as a (very) litle bit but it is also enough to finish our homework.”
(Về phương diện thời gian, ta chỉ có một khoảng, chỉ một khoảng rất nhỏ nhưng đủ để giải quyết việc của ta…)
. She spoke little Japanese, so it was difficult to communicate with her / cô ấy nói tiếng Nhật ít , thế nên khó để giao tiếp với cổ.
. She spoke a little Japanese, but it was able to communicate with her / cô ấy nói tiếng Nhật ít, tuy nhiên vẫn có thể giao tiếp với cổ.

A LOT OF VÀ LOTS OF

  • a lot of là cách nói khác của lots of.
  • a lot of và lots of thường đi với danh từ không đếm được và danh từ số nhiều. EX:

There’s a lot of rain today. (Hôm nay mưa nhiều.)

A lot of students are studying in the library. (Nhiều học sinh đang học bài trong thư viện.)

There are lots of people here. (Có nhiều người ở đây.)

 

Bài viết đến đây là hết rồi. Hi vọng qua bài chia sẻ của bọn mình ở trên, các bạn sẽ có thêm được nhiều kiến thức để bổ sung cho việc học Tiếng Anh của mình nhé!